GRADUATE SCHOOL OF INFORMATICSGAME TECHNOLOGIES Program


Multimedia Informatics Tezli Yüksek Lisans Programı

ODTÜ Enformatik Enstitüsü Modelleme ve Simülasyon Bölümü 2009 yılından beri başarıyla sürdürmekte olduğu Oyun Teknolojileri M.Sc. programı (GATE) kapsamını genişleterek önümüzdeki dönemden itibaren çokluortam bilişimi konularında ders ve araştırma faaliyetlerinin yürütüleceği Multimedia Informatics M.Sc. Programını (MMI) oluşturmuştur.

 

MMI programı iki ayrı izgeden (track) oluşacaktır. Birinci izge (MMI-G) önceden de varolan GATE programının devamı niteliğinde olacaktır. İkinci izge (MMI-M) ise daha çok sinyal işleme ve bilgisayarla öğrenme konularının bir alt dalı olan çokluişlem teknolojileri alanında olacaktır. Bu izgede çokluortam bilişimi ile ilgili bilgisayarla görü ve işitme, çokluortam sinyal işleme, görüntü, video ve ses kodlama, iletişim akustiği, video ve ses kayıtlarından duygu tanıma gibi konularda dersler olacak ve yine bu konularda tez çalışmaları yürütülecektir.

 

GATE programının isminin MMI programına dönüşmesi talebi üniversitemiz senatosu tarafından onaylanmıştır ve YÖK'ten bu konuda onay beklenmektedir. Bu dönem MMI programına başvurular GATE programı adı altında yapılacaktır. Bu nedenle MMI-M izgesine başvurmak isteyen adayların niyet mektuplarında, çalışmak istedikleri alanla birlikte MMI-M izgesinde öğrenci olmak istediklerini de ayrıca bildirmeleri gerekmektedir.

 

Programın tanıtımı, yapısı, ve başvuru koşullarını da içeren detaylı bilgi enstitü sayfasında ve bölüm broşüründe mevcuttur.

 

 
logo